CONCURS BUSOLA TRAVEL

CONCURS BUSOLA TRAVEL

Data plecarii

Every Monday

Views

345

Concurs # Busola Travel

Castiga un sejur in Grecia – Paralia Katerini

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei  este SC BUSOLA SRL, agentia: Busola Travel, cu sediul în Baia Mare, str. Berariei nr.10A/1, punct de lucru: B-dul Bucuresti 12/1, cod postal 430241,  înregistrată cu numărul: J24/317/2000, cod fiscal RO 13016750, , reprezentată legal de Farcas Cristina Georgeta Rodica, în calitate de Administrator.

 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea concursului și în conformitate cu prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.busolatravel.ro cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

 1. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizată pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se desfășoară în perioada 22.04.2021 – 15.05.2021, ora 23:59:59, ora României.

 1. DREPTUL DE ÎNSCRIERE

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau resedința, chiar și temporară, în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

– Persoanele care nu respectă condițiile prezentului Regulament;

– Angajații Busola Travel, precum șirudele de gradul 1 si 2 (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția)ale acestora;

– Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entitați implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 4.3.

 1. Modalitățile de înscriere în Campanie

Participanții se pot înscrie în Campanie prin una dintre următoarele modalități:

Pentru înscrierea validă în Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

Participantii trebuie sa urmeze pasii indicati de organizator:

 • sa dea like paginii de facebook Busola Travel: https://www.facebook.com/agturism.busolatravel/;

 • sa lase un comentariu la postare cu numele propriu + tag (minim) unei alte persoane;

 • sa dea like si share public postarii care anunta concursul.

6. Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus;

6.1. Participantul se va înscrie în campanie o singură dată

6.2. În cazul în care, la verificări ulterioare, Organizatorul constată ca aceiași persoana este înscrisa de mai multe ori, acesta va lua în considerare doar prima înscriere, celelalte fiind considerate dubluri.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs, precum și a Organizatorului.

 Dacă un Participant se înscrie după terminarea campaniei, inscrierea va fi considerata invalida.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORului/castigatoarei ȘI ACORDAREA PREMIului

Tragerea la sorți se va realiza cu ajutorul unui program cu extragere aleatorie, care va selecta câștigătorul. Extragerea se va efectua în prezența echipei administrative/manageriala Busola Travel, la sediul Agenției: B-dul Bucuresti 12/1, Baia Mare,  după cum urmează:

În data de 16 Mai 2021 se va efectua tragerea la sorți din toate înscrierile valide efecctuate in perioada 22.04.2021 – 15.05.2021; În cadrul tragerii la sorți, se va desemna:

1 câștigător aferent premiului (o persoana).

 1. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORULUI. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIULUI.

Ulterior desemnării câștigătorilor, Busola Travel  va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Participantul care va fi desemnat câștigător va fi contactat prin intermediul aplicatiei de solcializare ’’Messenger’’, în intervalul orar 09:00 – 16:00. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după 3 încercări de contactare, se va desemna castigator un alt participant.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării, înformațiile necesare identificării și validării lui. Convorbirile vor fi pastrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

După finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/ invalid) în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Câștigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea numelui acestuia pe pagina de faebook Busola Travel  în termen de 1zi lucrătoare de la data validării câștigătorului, care va putea ulterior intra in posesia premiului.

În cazul în care premiul va fi refuzat de către câștigător, acesta (premiul) va rămâne în posesia Organizatorului care va putea dispune liber de acesta în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Pentru acordarea premiului, dupa validare, castigatorul se poateprezenta la agentia Busola Travel sau  online prin email, pentru a primi premiul si informatiile suplimentare cu privire la acesta.

 1. Premiul

Participantii pot castiga un loc pentru o vacanta in Grecia, Paralia Katerini , Vila Effie

Servicii incluse:

 • Transport cu autocar clasificat 3*;

 • Cazare 10 nopti din 26.05.2021;

 • Ghid insotitor si asistenta turistica pe toata perioada sejurului.

Servicii neincluse:

 • Asigurari: medicala/storno;

 • Aer conditionat 5 euro/camera/zi;

 • Taxa de statiune: 0,5 euro/camera/ zi;

 • Test PCR-Covid 19.

Detalii imbarcare:

Detaliile premiului (loc imbarcare, ora imbarcare) vor fi acordate castigatorului dupa validarea premiului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte servicii si nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani.

Premiul nu este transmisibil! In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa organizatorului, acesta atrage dupa sine pierdera premiului. Organizatorul va desemna un alt castigator.

Rezervă oferta

Oferta Cost - Adult Cost - Copil Locuri disponibile Data plecării Durata
CONCURS BUSOLA TRAVEL 0 0 0 Every Monday

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

Preț estimativ

Subtotal 0
Total 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is